KONTAKT

V prípade Vášho bližšieho záujmu o Plán mobility alebo pre účasť vo verejných debatách nás prosím kontaktujte na e-maile mobilita.trnava@trnava.sk.

Zadávateľom PLÁNu UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA je mesto Trnava, zastúpené odborom územného rozvoja a koncepcií.

trnava.sk

Spracovateľom dokumentace je firma AFRY CZ s.r.o. v spolupráci s firmami EKOLA group, spol. s r.o. a CZECH Consult, spol. s r.o.

Comments are closed.