DOKUMENTY

Štvrťročné správy
dátumdokumentodkaz
3. 12. 20191. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
23. 01. 2020 2. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
15. 04. 2020 3. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
24. 07. 20204. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
19. 10. 20205. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
22. 01. 20216. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
12. 04. 20217. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
12. 07. 20218. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
09. 11. 20219. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
Zber dát
dátum dokument odkaz
23. 3. 2020Zber dát
23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava
23. 3. 2020 Príloha 02 – Pešie zóny
23. 3. 2020 Príloha 03 – Verejná osobná doprava
60Dopravné prieskumy
dátum dokument odkaz
22. 7. 2020Dopravné prieskumy – textová časť
22. 7. 2020Dopravné prieskumy – prílohy
16. 3. 2021Príloha – Mestská autobusová doprava
Dopravný model – Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu
dátum dokument odkaz
14. 9. 2020Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – textová časť
14. 9. 2020Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – prílohy
Analýzy PUM
dátum dokument odkaz
5. 11. 2020Analýzy PUM
5. 11. 2020Modelovanie hladín hluku – súčasný stav
5. 11. 2020Modelovanie hladín hluku – súčasný stav – mapy
5. 11. 2020Modelovanie úrovne emisií – súčasný stav
5. 11. 2020Modelovanie úrovne emisií – súčasný stav – mapy
PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI
dátum dokument odkaz
5. 11. 2020Plán dopravnej obslužnosti – Analýza, návrh, přílohy
PLÁN IMPLEMENTÁCIE A
MONITOROVANIA
dátum dokument odkaz
2. 12. 2020PLÁN IMPLEMENTÁCIE A
MONITOROVANIA – Textová část
2. 12. 2020PLÁN IMPLEMENTÁCIE A
MONITOROVANIA – Príloha č.1a Akčný Plán – tvrdé opatrenia 2025
2. 12. 2020PLÁN IMPLEMENTÁCIE A
MONITOROVANIA – Príloha č.1b Akčný Plán – tvrdé opatrenia 2030-2050
2. 12. 2020PLÁN IMPLEMENTÁCIE A
MONITOROVANIA – Príloha č.1c Akčný Plán – mäkké opatrenia
DOPRAVNÝ MODEL
dátum dokument odkaz
16. 3. 2021Dopravný model – Dopravná prognóza – návrhová časť
16. 3. 2021Dopravný model – Dopravná prognóza – návrhová časť – prílohy
MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ A HLUKU – prezentácie
dátum dokument odkaz
8. 4. 2021Prezentácie – Modelovanie úrovne emisií – návrhová časť
8. 4. 2021Prezentácie – Modelovanie hladín hluku – návrhová časť
MODELOVANIE ÚROVNE HLUKU
dátum dokument odkaz
20. 4. 2021Modelovanie hladín hluku – návrhová časť
20. 4. 2021Modelovanie hladín hluku – prílohy
MODELOVANIE ÚROVNE EMISIÍ
dátum dokument odkaz
20. 4. 2021Modelovanie úrovne emisií – návrhová časť
20. 4. 2021Modelovanie úrovne emisií – návrhová časť – prílohy
NÁVRH PRE VEREJNÉ PREROKOVANIE
dátum dokument odkaz
3. 5. 2021Návrh pre verejné prerokovanie
DOKUMENTÁCIA SEA
dátum dokument odkaz
3. 5. 2021Dokumentácia SEA
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
dátum dokument odkaz
3. 11. 2021ZÁVEREČNÉ STANOVISKO
3. 11. 2021Príloha č.1 – Zásobník projektov
NÁVRHOVÁ ČASŤ
dátum dokument odkaz
9. 11. 2021NÁVRHOVÁ ČASŤ + PRÍLOHY

Comments are closed.