DOKUMENTY

Štvrťročné správy
dátumdokumentodkaz
3. 12. 20191. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
23. 01. 2020 2. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
15. 04. 2020 3. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
24. 07. 20204. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
19. 10. 20205. ŠTVRŤROČNÁ SPRÁVA
Zber dát
dátum dokument odkaz
23. 3. 2020Zber dát
23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava
23. 3. 2020 Príloha 02 – Pešie zóny
23. 3. 2020 Príloha 03 – Verejná osobná doprava
Dopravné prieskumy
dátum dokument odkaz
22. 7. 2020Dopravné prieskumy – textová časť
22. 7. 2020Dopravné prieskumy – textová časť – prílohy
Dopravný model – Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu
dátum dokument odkaz
14. 9. 2020Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – textová časť
14. 9. 2020Dopravná ponuka a kalibrácia súčasného stavu – prílohy

Comments are closed.