3. workshop

Ďakujeme všetkým zúčastneným za príspevky počas tretieho workshopu.

Výsledná SWOT ANALÝZA s názvom CELOK je zložená práve z vašich námetov a postrehov.

Comments are closed.