Prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.

Dne 5.8.2020 od 15h prebehla prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.

Prítomným ďakujem za účasť a podmětnou diskusiu.

V prípade, že ste sa prezentácia nemohli zúčastnil a máte záujem sa o projekte niečo dozvedieť posielam včerajšej prezentácii k nahliadnutiu.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránkach mobilita.trnava.sk

Prosím o prípadné pripomienky na adresu eva.gopfertova@afry.com do 15.8.2020.

Comments are closed.