Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Pozývame Vás na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia, ktoré sa uskutoční v utorok 15. júna 2021 od 15:00 hodiny

  • online formou v aplikácii Teams.
  • Link pre pripojenie sa na prerokovanie pomocou tejto aplikácie:

Zapojte sa do prerokovávania plánu mobility a prispejte k jeho vypracovaniu.

Správa o hodnotení strategického dokumentu je ke stažení tu:

Pozvánka na prerokovanie je tu:

Comments are closed.