Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

Zber dát

Zber dát
Do dokumentov doplnený zber dát. Zber dát dátum dokument odkaz 23. 3. 2020 Zber dát 23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava 23. 3....

1. workshop

1. workshop
Dne 25.9.2019 sa konal prvý workshop k PUM MFO Trnava. Zástupcom TT a okolie bola predstavená prezentácia – čo je PUM, aké má fázy a...

2. workshop

2. workshop
Druhý workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a zistenia čo najviac informácií o problémoch MFO Trnava. Účastníci pracovných skupín boli...