Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

Dokončení projektu „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“

Dokončení projektu „Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia“
Dňa 29.10.2021 vydal Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia záverečné stanovisko číslo: OU-TT-OSZP3-2021/002052 podľa § 14...

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia
Dňa 15.6.2021 od 15 hod prebehlo verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia. Prezentácia na...

Verejné prerokovanie Návrhovej časti PUM MFO TT

Verejné prerokovanie Návrhovej časti PUM MFO TT
Dňa 15.6.2021 od 13 hod prebehlo verejné prerokovanie Návrhovej časti PUM MFO TT. Pripomienky môžete posielať do 22. 6. 2021 na e-mail eva.gopfertova@afry.com. Prezentácia na...