Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

Spracovanie návrhovej časti PUM a posúdenie vplyvu na životné prostredie SEA

Spracovanie návrhovej časti PUM a posúdenie vplyvu na životné prostredie SEA
 Hoci sa na začiatku roka 2021 podstatne obmedzila možnosť pohybu, rokovaní a činností z dôvodu reštriktívnych opatrení kvôli obmedzeniu šírenia covidu-19, práca na PUM mesta...

Dopravný model – návrhová časť

Dopravný model – návrhová časť
Dopravný model je nedielnou súčasťou návrhovej časti dokumentácie.[HV1]  Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu bol v rámci návrhovej časti zostavený zásobník projektov, ktorý zahrňuje stavby a opatrenia...

5. workshop – Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť

5. workshop – Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť
Od 30. septembra do 8. októbra prebiehal 5. workshop s veľkou pracovnou skupinou na tému Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť. Workshop sa kvôli pandémii...