Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

Prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.

Prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti.
Dne 5.8.2020 od 15h prebehla prezentácia Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia – Analytickej časti. Prítomným ďakujem za účasť a podmětnou...

Verejná diskusia k analytickej časti plánu

Verejná diskusia k analytickej časti plánu
Pozývame Vás na verejnú diskusiu k analytickej časti plánu mobility, ktorá sa uskutoční v stredu 5. augusta 2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici...

Dopravné prieskumy – vyhodnotenie

Dopravné prieskumy – vyhodnotenie
V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bola uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy...