Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

3. workshop

3. workshop
Ďakujeme všetkým zúčastneným za príspevky počas tretieho workshopu. Výsledná SWOT ANALÝZA s názvom CELOK je zložená práve z vašich námetov a postrehov.

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie
Ani nepriaznivé okolnosti súvisiace s koronavírusom nezastavili práce na Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM MFO TT). Strategický dokument, ktorý má za cieľ...

Zber dát

Zber dát
Do dokumentov doplnený zber dát. Zber dát dátum dokument odkaz 23. 3. 2020 Zber dát 23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava 23. 3....