Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

Dopravný model – návrhová časť

Dopravný model – návrhová časť
Dopravný model je nedielnou súčasťou návrhovej časti dokumentácie.[HV1]  Na základe vykonanej analýzy súčasného stavu bol v rámci návrhovej časti zostavený zásobník projektov, ktorý zahrňuje stavby a opatrenia...

5. workshop – Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť

5. workshop – Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť
Od 30. septembra do 8. októbra prebiehal 5. workshop s veľkou pracovnou skupinou na tému Plán dopravnej obslužnosti (PDO) – návrhová časť. Workshop sa kvôli pandémii...

4. workshop – Zásobník projektov

4. workshop – Zásobník projektov
V utorok 8. septembra 2020 o 13.00 h sa uskutočnil 4. workshop s veľkou pracovnou skupinou na tému Zásobník projektov tvrdých a mäkkých opatrení. Workshop sa konal v...