Vitajte na stránke projektu "PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA".

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie
Ani nepriaznivé okolnosti súvisiace s koronavírusom nezastavili práce na Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM MFO TT). Strategický dokument, ktorý má za cieľ...

Zber dát

Zber dát
Do dokumentov doplnený zber dát. Zber dát dátum dokument odkaz 23. 3. 2020 Zber dát 23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava 23. 3....

1. workshop

1. workshop
Dne 25.9.2019 sa konal prvý workshop k PUM MFO Trnava. Zástupcom TT a okolie bola predstavená prezentácia – čo je PUM, aké má fázy a...