Dopravné prieskumy

V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bude od konca septembra do konca októbra uskutočnená séria dopravných prieskumov:

  • Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach
  • Prieskum dopravy na hraniciach územia
  • Prieskum dopravy v riešenom území
  • Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum
  • Dopytovanie cestujúcich v autobusovej, vlakovej a automobilovej doprave

Ďakujeme, že nám pomôžete zlepšiť dopravnú situáciu v našom meste a jeho okolí.

Comments are closed.