2. workshop

Druhý workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a zistenia čo najviac informácií o problémoch MFO Trnava.
Účastníci pracovných skupín boli zostavení s pomocou objednávateľa. Jednotlivým účastníkom bola poslaná pozvánka emailom vrátane listu primátora.
Workshop bol rozdelený do nasledujúcich blokov:

  1. 9:00-10:50 – nemotorové doprava – cyklistická a pešia doprava
  2. 11:00-12:45 – verejná osobná doprava
  3. 13:00-14:30 – individuálna doprava, nákladná doprava a logistika
  4. 14:30-15.30 – životné prostredie
  1. 9:00-10:50 – nemotorové doprava – cyklistická a pešia doprava
  2. 11:00-12:45 – verejná osobná doprava
  3. 13:00-14:30 – individuálna doprava, nákladná doprava a logistika
  4. 14:30-15:30 – životné prostredie

Ing. Kyp v bloku 1-4 predstavil spracovateľa a ďalej čo je to PUM, dôvody zhotovenia a fázy prípravy dokumentu.
V bloku 1-3 nasledovala diskusia s prítomnými vrátane zakresľovania problematických miest do mapy.
V bloku 4 životné prostredie Ing. Matoušek, Ing. Zemanová a Ing. Hudousek predstavili problematiku a postupy riešení hlukového, emisného mapovania a náležitosti SEA.

Ďalšie rokovania prebehnú v mesiaci december.

Comments are closed.