1. workshop

Dne 25.9.2019 sa konal prvý workshop k PUM MFO Trnava. Zástupcom TT a okolie bola predstavená prezentácia – čo je PUM, aké má fázy a prečo sa robí. Odovzdaný bol dotazník pre obce. Pani Vitteková dotazník spolu s prezentáciou rozposlala obciam na vyplnenie. Všetky obce MFO dotazník vyplnili.

Comments are closed.