Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia

Dňa 15.6.2021 od 15 hod prebehlo verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia.

Prezentácia na stiahnutie. 

Comments are closed.