Zber dát

Do dokumentov doplnený zber dát. Zber dát dátum dokument odkaz 23. 3. 2020 Zber dát 23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava 23. 3. 2020 Príloha 02 – Pešie zóny 23. 3. 2020 Príloha 03 – Verejná osobná doprava

Čítať ďalej

1. workshop

Dne 25.9.2019 sa konal prvý workshop k PUM MFO Trnava. Zástupcom TT a okolie bola predstavená prezentácia – čo je PUM, aké má fázy a prečo sa robí. Odovzdaný bol dotazník pre obce. Pani Vitteková dotazník spolu s prezentáciou rozposlala obciam na vyplnenie. Všetky obce MFO dotazník vyplnili.

Čítať ďalej

2. workshop

Druhý workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a zistenia čo najviac informácií o problémoch MFO Trnava. Účastníci pracovných skupín boli zostavení s pomocou objednávateľa. Jednotlivým účastníkom bola poslaná pozvánka emailom vrátane listu primátora. Workshop bol rozdelený do nasledujúcich blokov: 9:00-10:50 – nemotorové doprava – cyklistická…

Čítať ďalej

Dopravné prieskumy

V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bude od konca septembra do konca októbra uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy na hraniciach územia Prieskum dopravy v riešenom území Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum…

Čítať ďalej