Verejná diskusia k analytickej časti plánu

Pozývame Vás na verejnú diskusiu k analytickej časti plánu mobility, ktorá sa uskutoční v stredu 5. augusta 2020 o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva na trnavskej radnici (Hlavná 1). Zapojte sa do spoločného prerokovania pripravovaného Plánu udržateľnej mobility. Dokument je dostupný na stiahnutie tu: PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO…

Čítať ďalej

Dopravné prieskumy – vyhodnotenie

V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bola uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy na hraniciach územia Prieskum dopravy v riešenom území Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum Dopytovanie cestujúcich v autobusovej, vlakovej a…

Čítať ďalej

Príprava Plánu udržateľnej mobility pokračuje aj počas mimoriadnej situácie

Ani nepriaznivé okolnosti súvisiace s koronavírusom nezastavili práce na Pláne udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM MFO TT). Strategický dokument, ktorý má za cieľ zvýšenie kvality života v Trnave a jej funkčnom území, napreduje ďalej. Momentálne sa spracováva analytická časť dokumentácie, ktorej súčasťou je vytvorenie SWOT analýzy. K tejto…

Čítať ďalej

Zber dát

Do dokumentov doplnený zber dát. Zber dát dátum dokument odkaz 23. 3. 2020 Zber dát 23. 3. 2020 Príloha 01 – Cyklistická doprava 23. 3. 2020 Príloha 02 – Pešie zóny 23. 3. 2020 Príloha 03 – Verejná osobná doprava

Čítať ďalej

1. workshop

Dne 25.9.2019 sa konal prvý workshop k PUM MFO Trnava. Zástupcom TT a okolie bola predstavená prezentácia – čo je PUM, aké má fázy a prečo sa robí. Odovzdaný bol dotazník pre obce. Pani Vitteková dotazník spolu s prezentáciou rozposlala obciam na vyplnenie. Všetky obce MFO dotazník vyplnili.

Čítať ďalej

2. workshop

Druhý workshop bol zvolaný z dôvodu predstavenia PUM MFO Trnava pracovným skupinám a zistenia čo najviac informácií o problémoch MFO Trnava. Účastníci pracovných skupín boli zostavení s pomocou objednávateľa. Jednotlivým účastníkom bola poslaná pozvánka emailom vrátane listu primátora. Workshop bol rozdelený do nasledujúcich blokov: 9:00-10:50 – nemotorové doprava – cyklistická…

Čítať ďalej

Dopravné prieskumy

V rámci projektu „PLÁN UDRŽATEĽNEJ MOBILITY KRAJSKÉHO MESTA TRNAVA A JEHO FUNKČNÉHO ÚZEMIA“ bude od konca septembra do konca októbra uskutočnená séria dopravných prieskumov: Zisťovanie dopravného správania v domácnostiach Prieskum dopravy na hraniciach územia Prieskum dopravy v riešenom území Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum…

Čítať ďalej